Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt is de laatste tijd helaas sterk toegenomen. Het aantal patiënten dat een afspraak wil maken neemt echter ook sterk toe. Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Op tijd een afspraak afzeggen als u niet kunt komen betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden. Als het niet lukt om op een afspraak te komen, meldt dit dan uiterlijk 24 uur vooraf (maandag t/m vrijdag).  Dit kan ook online. Met ‘overmacht’ wordt uiteraard rekening gehouden. Wanneer u niet op het spreekuur bent gekomen zonder annulering zullen er kosten in rekening gebracht worden, (30 euro, niet vergoed door de mutualiteit) volgens de adviezen van de Orde Der Geneesheren.

https://ordomeic.be/nl/adviezen/deontologie/honararia/niet-nagekomen-afspraak